Вінницька обласна психоневрологічна лікарня імені акад. А. І. Ющенка

Вінницька обласна психоневрологічна лікарня імені акад. А. І. Ющенка займає гідне місце в історії вітчизняної психіатрії та організації психіатричної допомоги населенню.

Історія лікарні відображає основні етапи розвитку вітчизняної психіатрії з її гуманністю, прагненням до активного лікування та попередження психічних захворювань. З перших днів діяльність лікарні пов'язана з іменами багатьох видатних психіатрів, які зробили великий внесок в психіатричну науку і практику - В. П. Кузнєцов, Н. В. Країнський, С. Д. Колотінскій, Г. Г. бійню-Родзевич, Л. Л . Дарашкевіч. З 1936 р лікарня носить ім'я А. І. Ющенко, перший психіатра-академіка Академії наук УРСР, який відомий як засновник біохімічного напряму в психіатрії.

Восени 1934 в Вінниці був відкритий медичний інститут. Психіатрична лікарня стала клінічною базою кафедри психіатрії, що зробило позитивний вплив на постановку лікувально-діагностичної роботи в лікарні і організацію всієї психіатричної допомоги в області.

Психіатрична служба Вінницької області має великий досвід з проведення епідеміологічних досліджень. Працівниками психоневрологічного диспансеру в 1929 р було обстежено населення 3 районів області. Це було одним з найбільш ранніх досліджень у нашій країні, проведених у відносно широких масштабах в сільській місцевості з метою отримання інформації про чисельність і склад психічно хворих області. У дисертаційному дослідженні головного лікаря лікарні Р. Я. Мар'янчика (1966) був узагальнений досвід роботи з вивчення поширеності психічних захворювань, питання реабілітації хворих, організації і планування психіатричної допомоги.

В останні роки в лікарні і на кафедрі психіатрії поряд з іншими проблемами нами вивчаються питання афективної патології. В даний час все частіше спостерігаються зміни клінічної картини класичних депресій, з'являються атипові, приховані за «соматичним фасадом» депресивні стани, що диктує пошук нових, нетрадиційних підходів у виборі терапевтичної тактики. З цією метою на кафедрі психіатрії поряд з використанням методів ентеросорбціонной детоксикації, був розроблений і апробований новий криогенний метод лікування соматизованих депресивних станів з використанням що раніше не застосовувалося в психіатрії діапазону ультранизьких температур. Будучи одним з модифікованих варіантів рефлексотерапії, екстремальна кріопунктури дозволяє в комплексному лікуванні ендогенних депресій значно скоротити обсяг застосовуваних фармакологічних препаратів, а також терміни госпіталізації хворих. Доведено ефективність кріогенної рефлексотерапії як етапу вторинної профілактики соматизованих депресій.

Враховуючи, що серед афективної патології особливе місце займає маніакально-депресивний психоз і його депресивна фаза, нами вивчається патоморфоз даного захворювання, здійснюється пошук закономірностей його сучасного перебігу, а також розробка нових патогенетично обгрунтованих методів терапії. З цією метою в комплексному лікуванні депресивної фази МДП застосовується ентеросорбція, яка дає можливість детоксикації організму, регулює гуморальний гомеостаз, надає стимулюючий ефект, а також зменшує побічну дію психотропних засобів, що сприяє більш швидкому регресу основний психопатологічної симптоматики.

З більш детальною інформацією можна ознайомитись на сайті лікарні vopnl.ucoz.co.uk